يکشنبه 26 آبان 1398    |    Saturday, November 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استرپتومايسين سولفات (Streptomycin sulfate)
نام های تجاری
Streptocol
اشکال دارویی
    1g : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
درمان سل ،
مصارف جانبي : اندوکارديت استرپتوکوک استرپ α و غير هموليتيک حساس به پني سيلين.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
توزيع کم در شير داراي عوارض خطرناک براي شير خوار ، در صورت نياز مصرف داروي ديگر و در غير اين صورت اجتناب از تغذيه نوزاد با شير مادر .
مكانيزم اثر دارو
اوج غلظت پلاسمايي 2-5/0 ساعت پس از تزريق عضلاني يک دوز 1 گرمي ، نيمه عمر 5/2 ساعت . PB : 35% ، دفع کليوي .
نحوه مصرف
در موارد اندوکارديت استرپتوککي : مصرف به مدت 2 هفته همراه با پني سيلين 1gr دوبار در روز به مدت يک هفته و 0.5gr دوبار در روز در هفته دوم ، تزريق عضلاني ، در بالاي 60 سال ، 0.5gr دوبار در روز ، 2 هفته .
شرايط نگهداري
پايداري در دماي اتاق ، تزريق محلول آماده شده بلافاصله بعد از تهيه .
عوارض جانبي
کاهش فعاليت CNS ، کوما و نيز کاهش عملکرد دستگاه تنفسي در کودکان ، در تماس با پوست ايجاد واکنش پوستي آلرژيک و ساير حساسيت ها .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تهيه کشت و آنتي بيوگرام قبل از شروع درمان و درمان بيمار تا رسيدن جواب آن .
2- انجام آزمايش هاي کالريک و شنوايي حين درمان و حتي تا 6 ماه بعد از قطع درمان ، انجام دوره اي آزمايش هاي کبدي و کليوي .
3- توجه به عوارض شنوايي دارو به ويژه در سالمندان ، وجود نارسايي کليه ، مصرف همزمان داروهاي اتوتوکسيک و در دوزهاي بالا ، قطع فوري دارو در صورت بروز اين عوارض .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی