سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استرپتوکيناز (Streptokinase)
نام های تجاری
Kabikinese , Strptase
اشکال دارویی
    750/000IU, 250/000IU, 1500000IU : ويال
کاربرد دارو
MI حاد ترانس مورال ، آمبولي حاد ريه ،DVT حاد ، ترومبوز يا آمبولي حاد شرياني.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
فعال کردن سيستم فيبرينوليتيک داخلي به طور غير مستقيم و ايجاد کمپلکس استرپتوکيناز – پلاسمين ، همچنين افزايش ليز ذخاير فيبرين مسئول هموستاز.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1500000IU استرپتوکيناز طي يک ساعت به صورت انفوزيون وريدي ، تزريق داخل شريان کرونري با دوز اوليه 20000IU تزريق وريدي يک جا و سپس 2000IU/min انفوزيون به مدت يک ساعت ، دوز توتال 140000 IU .
شرايط نگهداري
نگهداري ويال باز شده در دماي اتاق .
عوارض جانبي
هيپوتانسيون ، آريتمي ، خون ريزي ، برونکواسپاسم ، ادم ريوي ، آنافيلاکسي ، واکنش هاي حساسيتي تاخيري ، آنژيوادم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل بيمار از جهت خونريزي طي نخستين ساعات درمان ، هر نيم ساعت .

2- کنترل علايم حياتي ، رنگ ظاهري و ميزان احساس در دست و پاي بيمار .

3- انجام تست استرپتوکيناز با 100 واحد درون پوستي .

4- مصرف دوز بيشتر دارو در صورت ابتلاي اخير بيمار به بيماري يا مصرف استرپتوکيناز به تازگي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی