پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استارچ (Starch)
اشکال دارویی
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
پودر سفيد بي بو . ايجاد ژله شفاف و سفيد رنگي با چند دقيقه جوشيدن در آب با 20 برابر وزن خودش .
نحوه مصرف
ماده اي جاذب ، مصرف در تهيه پودرها به تنهايي يا همراه با اکسيد روي يا ساير مواد مشابه ، مصرف يه عنوان پودر دستکش هاي جراحي ، پرهيز از تماس اين ماده با زخم تا حد امکان .
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی