چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسپکتينومايسين (Spectinomycin)
نام های تجاری
Trobicin , Stanilo , kempi
اشکال دارویی
    2g : ويال
کاربرد دارو
گونوره ( سوزاک ) .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
اتصال به ساب يونيت 30S ريبوزوم باکتريايي و مهار سنتز پروتئين ، جذب سريع از محل تزريق عضلاني باقي ماندن عضلات
پلاسمايي دارو در حد درماني تا 8 ساعت ، دفع کليوي ، نيمه عمر 3-1 ساعت ، به طور نسبي قابل برداشت با دياليز .
موارد منع مصرف
سابقه انواع حساسيت ، زمان بارداري و شيردهي ، شير خواران و کودکان .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان سنگين تر از 45kg : مصرف به عنوان جايگزين سفالوسپورين ها و فلوروکينيولون ها 2gr عضلاني ، تک دوز ،
کودکان سبک تر از 45kg : مصرف به عنوان جايگزين سفترياکسون با دوز 40mg/kg عضلاني ، تک دوز تا حداکثر 2gr .
شرايط نگهداري
30- 15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
بروز علايم مسموميت ناشي از ليتيوم در مصرف همزمان آن .
عوارض جانبي
ايجاد عارضه در محل تزريق ، کهير ، راش گذرا ، سرگيجه ، خارش ، احساس عدم تعادل ، آنافيلاکسي يا واکنش هاي آنافيلوکتوئيد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بررسي بيمار از نظر عدم ابتلا به سيفليس در شروع درمان و 3 ماه بعد از آن .

2- منع مصرف دارو در درمان نوزادان.

3- تحت نظر داشتن بيمار به مدت 60-45 دقيقه پس از تزريق به دليل خطر بروز آنافيلاکسي و واکنش هاي آلرژيک .

4- احتمال بروز مقاومت دارويي.

5- تهيه کشت 7-3 روز پس از تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی