دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سوتالول (Sotalol Hcl)
نام های تجاری
Betapace
اشکال دارویی
    40mg, 80mg S.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بتاآدرنرژيک
کاربرد دارو
آريتمي هاي بطني و فوق بطني خصوصاً فيبريلاسيون و تاکي کاردي بطني (VF/VT ) و فيبريلاسيون دهليزي (AF ).
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط در صورت لزوم .
مكانيزم اثر دارو
بلوک گيرنده هاي B2 , B1 جذب کامل گوارشي ، اوج غلظت پلاسمايي 3-2 ساعت بعد ، نيمه عمر 20-10 ساعت فراهم زيستي 100-90 در صد PB کم ، عبور از جفت ، ترشح در شير ، عبور از BBB به مقدار اندک ، قابل دياليز .
موارد منع مصرف
برادي کاردي سينوسي ، بلوک قلبي بيش از درجه يک ، شوک کارديوژنيک .
نحوه مصرف
بزرگسالان و دوز اوليه : 80mg هر 12 ساعت خوراکي ، تجويز در بيمارستان و تحت نظر پزشک ، سپس افزايش دوز دارو بر حسب نياز و تحمل بيمار هر 3-2 روز معمولا AF تا حداکثر 160mg هر 12 ساعت و در آريتمي هاي بطني تا 320 ميلي گرم هر 12 ساعت .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثرات تبابلاکرها با مصرف OCP ها و CCB ها و کنيدين
عوارض جانبي
ضعف – سردرد- سرگيجه – خستگي – تپش قلب – تهوع – درد قفسه سينه – ديس پنه .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت الکتروليت سرم و ECG بيمار به ويژه در صورت مصرف مادر.

2- تحت نظر داشتن بيمار دست کم به مدت يک هفته ابتداي درمان و با افزايش دوز به دليل خطر بروز آريتمي .

3- کاهش يا افزايش دوز دارو به صورت تدريجي ، قطع مصرف طي 2-1 هفته تا زمان طبيعي شدن QT.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی