چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سوربيتول (Sorbitol)
نام های تجاری
Sorbilax , Sorbilande ,Cystosol
اشکال دارویی
    5g/Sachet : پودر
    70 % : محلول خوراکي
کاربرد دارو
به عنوان آلترناتيو در تغذيه وريدي ، ملين اسموتيک در درمان يبوست به عنوان ماده شستشو دهنده در اقدامات جراحي ترانس يورترال .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منعي ندارد.
مكانيزم اثر دارو
الکل Polyhydric با شيريني نصف سوکروز ، موجود در بسياري از ميوه جات و سبزيجات مصرف از راه دهان يا رکتوم به عنوان يک مسهل اسموتيک داراي جذب گوارشي اندک ، متابوليسم کبدي و تبديل به فروکتور توسط آنزيم سورمتيول دهيدروژناز.
موارد منع مصرف
در بيماران با عدم تحمل فروکتوز به صورت ژنتيکي .
نحوه مصرف
مصرف محلول 30% سوربيتول به عنوان آلترناتيو گلوکز در تغذيه وريدي . مصرف خوراکي يا رکتال سوربيتول با دوز 50-
20 گرم به عنوان ملين اسموتيک و موثر در درمان يبوست و مصرف محلول هاي 30 درصد سوربيتول به عنوان ماده شستشو
دهنده در اقدامات جراحي ترانس يورترال .
شرايط نگهداري
در محل خشک .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
دل درد ، اسهال ، اختلالات گوارشي در مصرف مقادير زياد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
تماس با پزشک در صورت بروز مشکلات گوارشي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی