دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سوماتروپين (Somatropin)
نام های تجاری
Humatrope ,protropin , Genotropin , Nutropin , Norditropin , Nordilet
اشکال دارویی
    5mg 1.5 ml (Nordilet), 10mg 1.5ml (Nordilet) : قلم
    4u, 12u, 5mg/1.5ml 15u, 10mg 1.5ml Pen : آمپول
    5mg/1.5ml : ويال
کاربرد دارو
درمان عقب ماندگي رشد ناشي از کمبود هورمون رشد (GH ) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
انديکاسيون ندارد .
مكانيزم اثر دارو
تحريک رشد استخوان ها ، عضلات و ساير بافتها ، تحريک آنابوليسم پروتئين و اثر بر متابوليسم چربي ها و عناصر معدني .
نيمه عمر پس از تزريق IV : حدود 30-20 دقيقه پس از تزريق SC يا IM : حدود 5-3 ساعت .
موارد منع مصرف
در بيماران با اپي فيز مسدود شده وجود ضايعه و تومور فعال داخل جمجمه اي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 0.08IU/kg در روز به صورت تزريق SC سپس افزايش دوز دارو بر حسب نياز بيمار و سطح سرمي IGF-1 درمان نگهدارنده با دوز حداکثر 0.075IU/kg در روز تزريق SC در بيماران زير 35 سال و 0.0375 IU/kg در روز تزريق SC در بيماران بالاي 35 سال.
شرايط نگهداري
در دماي 8-2 درجه سانتيگراد دور از محافظت و نور مستقيم .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش تاثير درماني هورمون رشد توسط گلوکوکورتيکوئيدها .
عوارض جانبي
ژينکوماستي ( در 7% پسران در دروه بلوغ )، لوکمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام معاينات مرتب ، اندازه گيري قد ، انجام آزمايش هاي پرتو نگاري و خون و کنترل مرتب عملکرد تيروئيد .
2- پرهيز از تزريق محلول کدر يا حاوي ذرات معلق .
3- محلول آماده شده ، قابل نگهداري در يخچال تا 14 روز.
4- در صورت حساسيت بيمار به مايع رقيق کننده با استفاده از آب استريل ( قابل نگهداري در يخچال تا 24 ساعت ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی