دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم تيوسولفات (Sodium thiosulfate)
نام های تجاری
Hyposulfene
اشکال دارویی
    - : بالک
    2.5mg/10ml 10ML, 25mg/100ml : آمپول
    250mg/ml 50ML : ويال
کاربرد دارو
مسموميت با ترکيبات سيانيدي ، به عنوان پادزهر نيتروپروسايد ، به عنوان پادزهر سپس پلاتين .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
کاتاليزاسيون تبديل سيانيده تيوسيانات ( با خواص سمي کمتر ) ، داراي جذب ناچيز گوارشي ، توزيع در سراسر مايع خارج
سلولي به دنبال تزريق وريدي و دفع سريع کليوي .
موارد منع مصرف
ادم ايجاد شده ناشي از احتباس سديم نظير سيروز کبدي ، CHF ، نارسايي کليوي .
نحوه مصرف
در مورد پادزهر نيتروپروسايد : بزرگسالان و کودکان 1000mg به ازاي هر 100mg نيترو پروسايد سديم ، انفوزيون ازرهمان رگ به عنوان پادزهر سيس پلاتين : بزرگسالان و کودکان : 12gr وريدي طي 6 ساعت قبل يا همزمان با انفوزيون سيس پلاتين يا 9gr /m^2 وريدي .
شرايط نگهداري
30-15 ، در تماس با هوا کدر مي شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
املاح فنيل مرکوريک را بي تاثير مي کند.
عوارض جانبي
ايجاد اختلالات اسمزي ناشي از تجمع سديم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز به صورت وريدي و بلافاصله پس از انفوزيون نيتريت سديم .

2- قطع مصرف در صورت بروز حساسيت يا تحريک .

3- قبل از تجويز ، پرسش در مورد سابقه حساسيت يا مشکلاتي از قبيل ادم يا پر فشاري خون .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی