يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم تترادسيل سولفات (Sodium tetradecyl sulfate)
نام های تجاری
Thromboject , Tromborar , Sotradecol
اشکال دارویی
    1% 2ML, 3% 2ML : آمپول
کاربرد دارو
درمان وريدهاي کوچک واريسي بدون عارضه در اندام تحتاني و مصارف جانبي : درمان واريس مري .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط.
مكانيزم اثر دارو
داراي خواص اسکلروزنيک .
موارد منع مصرف
حساسيت ، ترومبوفلبيت سطحي حاد ، بيماري شرياني ، واريس در نتيجه تومورهاي شکمي يا لگني .
نحوه مصرف
بزرگسالان : تعيين ميزان غلظت محلول تزريقي بر اساس اندازه و شدت واريس ، معمولا مصرف دوز پايين دارو به ميزان
0.5-2 cc از محلول 1 يا 3 درصد ، حداکثر دوز 10 سي سي محلول 3 % .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق.
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
تحريک موضعي در محل تزريق ، آمبولي ريوي ، احساس سوزش ، کرامپ ، کهير .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آماده کردن داروها و تجهيزات مربوط به درمان واکنش هاي حساسيتي .
2- خواباندن بيمار در وضعيت ترندلنبرگ .
3- تزريق مقدار کمي ( کمتر از 2 ميلي ليتر ) از ترکيب در وريد مبتلا به واريس به آرامي .
4- مراجعه به پزشک در صورت بروز عوارض جانبي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی