پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم نيتريت (نيتريت سديم) (Sodium nitrite)
اشکال دارویی
    300mg/10ml : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : نيترات
کاربرد دارو
مسموميت با ترکيبات سيانيدي . مصارف جانبي : در صنعت مصرف به عنوان پادزهر سولفيد هيدروژن .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
ايجاد مت هموگلوبين ترکيب شونده با سيانيد و محافظت سيتوکروم از يون هاي سيانيد ، دفع سيانومتهموگلوبين تجزيه شده از ادرار.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مراجعه به تداخلات مهم نيترات ها و نيتريت ها .
عوارض جانبي
تهوع – استفراغ – درد شکم – ديزينيس – سر درد – گرگرفتگي – تند و تنگي تنفس ( عوارض شايع ) سنکوب .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف به عنوان ضد زنگ ، به عنوان نگهدارنده در مواد غذايي مثل کنسرو گوشت ، منع مصرف در کودکان زير

3 ماه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی