چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم بي کربنات ( بي کربنات سديم ) (Sodium bicarbonate)