شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم اروديومالات (Sodium aurothiomalate)
نام های تجاری
Soda Mint , Neut
کاربرد دارو
عامل قليايي کننده در درمان اسيدوز متابوليک ، دفع يونهاي بي کربنات از ادرار.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در ظرف در بسته .
موارد منع مصرف
در مبتلايان به آلکالوز متابوليک يا تنفسي ، هيپرکلسمي ، کمبود اسيد کلريدريک معده .
نحوه مصرف
قليايي کردن ادرار در مواردي نظير عفونت هاي خفيف ادراري و جلوگيري از تشکيل سنگ هاي اورات ادراري با تجويز 10
گرم در روز ، خوراکي و در چند دوز منقسم .
عوارض جانبي
آلکالوز متابوليک ، هيپوکالمي ، درمان آلکالوز متابوليک شامل تصحيح اختلالات آب و الکتروليت و اقدامات حمايتي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی