دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيمواستاتين (Simvastatin)
نام های تجاری
Zocor
اشکال دارویی
    20mg SFC.tab, 10mg SFC.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده ساخت کلسترول
کاربرد دارو
کاهش LDL و کلسترول تام در بيماران هيپرکلسترومي اوليه ( نوع IIa و IIb ) .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد.
مكانيزم اثر دارو
سيموستاتين با مهار آنزيم 3- هيدروکسي 3- متيل گلوتاريل – کوآنزيم A – ردوکتاز که يک آنزيم کبدي است، در راه مهار سنتز کلسترول گام بر مي دارد .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو – بيماري کبدي فعال – افزايش توصيه نشده ترانس آمينازهاي کبدي – بيماران باردار و شيرده .
نحوه مصرف
بزرگسالان :در ابتدا 10-5 ميلي گرم عصر ها ، سپس بر اساس تحمل بيمار ، هر 4 هفته به دوز دارو افزوده شود ، حداکثر دوز روزانه در افراد عادي 40mg و در افراد سالمند 20mg است .
تداخل مصرف با ساير داروها
استفاده همزمان با داروهاي سرکوبگر ايمن (سيلکوسپورين ) مشتقات فيبريک اسيد بر خطر بروز رابدوميوليز مي افزايد .سيموستاتين به طور خفيف سطح ديگوکسين را افزايش مي دهد.
عوارض جانبي
رابدوميوليز ، دل درد ، اسهال ، تهوع ، افزايش سطح آنزيم هاي کبدي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تنظيم دوزاژ بايد هر 4 هفته انجام شود اگر سطح کلسترول پايين تر از سطح مصرف است مي توان از دوز دارو
کاست .
2- در آغاز درمان و در طول درمان آزمون هاي عملکرد کبدي به عمل آيد .
3- مصرف دارو بايد پس از اثبات ناکارايي رژيم غذايي و ساير اقدامات صورت پذيرد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی