سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سايمتيکون (Simethicone)
نام های تجاری
Gas-X , Mylicon , Phazyme , Infasoothe
اشکال دارویی
    125mg : کپسول
    50ml : قطره خوراکي
کاربرد دارو
ضد نفخ شکم .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد نفخ ، دارو با کاهش کشش سطحي حباب هاي هوا مانع تشکيل آنها مي شود . نيمه عمر ناشناخته و دفع از راه مدفوع .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو .
نحوه مصرف
بالغين و کودکان بزرگتر از 12 سال : 40-125mg از راه خوراکي بعد از هر وعده غذا و قبل از خواب تجويز شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
مورد خاصي گزارش نشده .
عوارض جانبي
اوغ ، دفع گاز از رکتوم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اهميت رژيم غذايي و تحريک را در پيشگيري از تشکيل گاز و نفخ، نزد بيمار شرح دهيد و گوشزد نماييد که اين دارو

مانع تشکيل گاز نمي شود .

2- از بيمار بخواهيد در صورت عدم بهبودي به پزشک مراجعه نمايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی