چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيلور سولفاديازين (Silver sulfadiazine)
نام های تجاری
Flamazine , Sildamac , Silvadene , Thermazene
اشکال دارویی
    10mg/g 500G, 10mg/g 50G : کرم موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سولفوناميد
کاربرد دارو
عفونت زخم هاي سوختگي (درمان و پروفيلاکسي ) ، درمان عفونت هاي پوستي باکتريايي خفيف .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داروي ضد باکتري وسيع الطيف ، اثر بر غشاي سلولي و ديوار سلولي ، فعال بر عليه مخمر ها و کانديد آلبيکنس .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به هريک از اجزاي تشکيل دهنده دارو ، بارداري نزديک زايمان ، نوزادان نارس .
نحوه مصرف
بزرگسالان : مصرف کم روزانه يک بار يا دوبار به ضخامت 5/1 ميلي متر بر روي زخم ، ادامه درمان تا ترميم زخم کودکان:
در نوزادان نارس و شيرخواران ممنوع و در کودکان بالاتر از 2 ماه مشابه بزرگسالان .
عوارض جانبي
لکوپني گذرا ، نکروز پوستي ، اريتم مولتي فرم ، تغيير رنگ پوست ، احساس سوزش ، بثورات جلدي ، نفريت سلول هاي بينابيني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام CBC طي دوره درمان .

2- کنترل سطح سرمي سولفوناميد ها و وضعيت عملکرد کليوي در موارد سوختگي هاي وسيع .

3- احتمال ايجاد حساسيت مفرط و مشترک بين سولفوناميد ها .

4- پرهيز از تماس با چشم ها .

5- مراجعه به پزشک در صورت بروز عوارض جانبي آزار دهنده .

6- تکميل دوره درماني .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی