جمعه 27 دي 1398    |    Friday, January 17, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيلور نيترات (Silver nitrate)
اشکال دارویی
    - : بالک
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
کريستال هاي سفيد شفاف يا بي رنگ يا پودر کريستالي بدون بو ، در غلظت هاي پايين تر قابض و در غلظت هاي بالاتر سبب
آسيب غشاها و ساختمان داخل سلولي و ايجاد اثر سوزانندگي يا خورندگي ، داراي اثر آنتي سپتيک .
موارد منع مصرف
پرهيز از مصرف بر روي زخم ، بريدگي ها يا ترک پوست .
نحوه مصرف
مصرف به صورت محلول 1 درصد براي پيشگيري از عفونت کونولک در چشم نوزادان ( دو قطره در هر چشم ) مصرف قلم
نيترات نقره براي سوزاندن زگيل و ضايعات کوچک پوستي ، در سوختگي هاي شديد مصرف محلول 5/0 درصد نيترات نقره ،
به منظور کاهش عفونت .
شرايط نگهداري
دور از نور و هوا در شيشه هاي تيره ، غير فلزي و بطري هاي غير قليايي .
عوارض جانبي
ايجاد لکه هاي سياه روي پوست و ايجاد لکه هاي دائمي در مصرف طولاني مدت ، قرمزي و تحريک موضعي (در مصرف موضعي ) .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- محافظت از پوست اطراف ضايعه مورد نظر در مقابل تماس با دارو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی