يکشنبه 17 آذر 1398    |    Sunday, December 8, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سووفلوران (Sevoflurane)
نام های تجاری
Ultane , Sevorane
اشکال دارویی
    250ml : محلول استنشاقي
کاربرد دارو
القاي بيهوشي ، نگهداري بيهوشي عمومي ، داراي خواص شل کنندگي عضلاني جهت انجام عمل هاي جراحي .
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
يک داروي آناستتيک هالوژنه ، تجويز استنشاقي داراي غلظت آلوئولي حداقل (MAC ) به ميزان 4/1% در افراد مسن تا 3/3% در نوزادان، داراي جذب استنشاقي متابوليسم 5% دارو در کبد توسط سيتوکروم P450 اينروآنزيم CYP2E1.
موارد منع مصرف
بيماران مبتلا يا مشکوک به هيپرترمي بدخيم .
نحوه مصرف
در القاي بيهوشي تجويز سووفلوران با غلظت هاي تا حد 5% در بزرگسالان به همراه اکسيژن يا ترکيبي از اکسيژن و نيتروس
اکسايد – تجويز غلظت هاي تا 7% در بچه ها .
شرايط نگهداري
در دماي محيط ، دور از تابش مستقيم نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثرات بلوک کننده عصبي – عضلاني شل آتراکوريوم توسط سووفلوران .احتياط در تجويز ادرنالين يا ساير سمپاتوميمتيک ها همزمان با سووفلوران.
عوارض جانبي
سرکوب قلبي – تنفسي – پرفشاري خون – هيپرترمي بدخيم – افزايش سرعت ضربان قلب – بي قراري – لارنکواسپاسم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به علت از بين رفتن سريع اثر دارو – تجويز مسکن جهت کاهش درد در بيماران پس از انجام جراحي ضروري

است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی