دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سرترالين (Sertraline)
نام های تجاری
Zoloft, Asentra, Sertrazine, Sertrabiol, Inostral
اشکال دارویی
    25mg, 50mg, 100mg : قرص
    50mg, 100mg : کپسول
کاربرد دارو
درمان افسردگي ، درمان اختلال پانيک با يا بدون اگروفوبي و اختلال PTSD ، درمان اختلال ديس فوريک قبل از قاعدگي .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
در شير مادر ترشح مي شود. مصرف تنها با صلاحديد پزشک و بررسي منافع و مضرات دارو.
مكانيزم اثر دارو
از مشتقات نفتالن آمين ، از دسته SSRI ها ، داراي اثرات و موارد مشابه فلوکستين ، داراي جذب آهسته گوارشي ، ايجاد اوج غلظت پلاسمايي 5/8 ساعت پس از مصرف ، متابوليسم از طريق مسير اول کبدي ، تبديل دارو به N- دسمتيل سرترالين که غيرفعال است. داراي توزيع گسترده در بافتهاي بدن، PB : 98% ، نيمه عمر حذف پلاسمايي حدود 26 ساعت، دفع با ادرار و مدفوع .
موارد منع مصرف
نارسايي شديد کليوي و کبدي، در بيماران صرعي که تشنجات آنها به خوبي کنترل نشده است. در بيماراني که مصرف دارو دچار راش مي شوند.
نحوه مصرف
در درمان افسردگي : با دوز اوليه معمول 50mg روزانه ، افزايش دوز دارو به ميزان 50mg در هر هفته با فواصل يک هفته در صورت لزوم تا حداکثر 200 mg روزانه.
در درمان اختلالات پانيک...: با دوز اوليه معمول mg25 روزانه و افزايش دوز دارو تا mg/d پس از يک هفته.
درمان اختلال ديس فوريک قبل از قاعدگي: با دوز mg50 روزانه در طول سيکل قاعدگي يا فقط در فاز لوتيال.
عوارض جانبي
وقوع اختلالات قاعدگي و به ندرت آريتم مولتي فرم و پانکراتيت ، مشابه SSRI Fluoxtine) ) .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- توصيه به تجويز دوزهاي کاهش يافته در بيماران مبتلا به اختلالات کبدي ، قطع مصرف دارو به صورت تدريجي جهت پيشگيري از ايجاد سندرم هاي ناشي از ترک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی