سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سرتاکوناژول نيترات (Sertaconazole nitrate)
نام های تجاری
Deermofix , Zalain , Sertacream , mycosert , Ertaczo
اشکال دارویی
    300mg, 500mg : قرص واژينال
    2 % : کرم موضعي
کاربرد دارو
درمان کچلي بين انگشتان پا ناشي از تريکوفيتون روبروم ، تريکوفتيون منتاگروفيتيس با اپيدرموفتيون ، فلوکوزوم در بيماران فاقد نقص ايمني .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
فعاليت ضد قارچ ، داروهاي ضد قارچ ايميدازولي احتمالاً سنتز وابسته به سيتوکروم P450 ارگوسترول را مهار مي کنند. فقدان ارگسترول در غشاهاي سلولي ، نفوذپذيري ديواره سلولي را تغيير مي دهد .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو هر يک از اجزاي آن .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان با سن بالاتر از 12 سال : به مدت 4 هفته دو بار در روز به نواحي مبتلا در بين انگشتان پا و نواحي اطراف سالم پا ماليده شود .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق و دور از نور .
عوارض جانبي
واکنش در محل استعمال دارو ، سوزش پوست ، درماتيت تماسي ، خشکي پوست ، حساسيت پوست .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قبل از درمان با استفاده از بررسي مستقيم ميکروسکوپي بافت آلوده شده در محل هيدروکسيد پتاسيم يا کشت در محل مناسب ، تشخيص را تائيد کنيد .
2- اين دارو براي استعمال چشمي ، دهاني ، اينتراواژينال مناسب نيست و فقط براي مصرف پوستي قابل استفاده است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی