سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سکرتين (Secretin)
نام های تجاری
Seeretin-Ferring
اشکال دارویی
    100u : ويال
کاربرد دارو
بررسي عملکرد اگزوکريني پانکراس .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
تهيه از مخاط دئودنوم خوک ، مصرف در تنظيم عملکرد معده .
موارد منع مصرف
در پانکراتيت حاد تا زماني که حمله فروکش نکرده .
نحوه مصرف
به طور معمول مصرف يک واحد باليني به ازاي هر کيلوگرم وزن بيمار به صورت تزريق آهسته بولوس يا انفوزيون وريدي.
شرايط نگهداري
در فريزر در دماي 20- درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش ترشحات پانکراس و ترشحات تحريک شده با سکرتين در مصرف همزمان آنتي کولينرژيک ها .
عوارض جانبي
موردي گزارش نشده است .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پاسخ ضعيف به تحريک سکرتيني در بيماراني که واگوتومي شده اند ، مصرف آنتي کولينرژيک هنگام انجام آزمون سکرتين يا التهاب معده .

2- در بيماران الکلي يا مبتلايان به ساير بيماري هاي کبدي پاسخ تحريک سکرتين شديد تر از حد معمول .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی