چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تست شيک (Schick test)
اشکال دارویی
    - : آمپول
کاربرد دارو
تشخيص استعداد ابتلا به ديفتري در فرد يا احتمال ايجاد واکنش ناخواسته نسبت به واکنش ديفتري .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان با لاي 8 سال : 0.2cc توکسين شيک به صورت اينترادرمال در سطح فلکسور ساعد ،تزريق کنترل نيز با
همين حجم در ساعد مقابل، بررسي واکنش نسبت به تزريق 48-24 ساعت بعد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی