دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سالمترول فلوتيکازون پروپيونات (Salmetrol & Fluticasone propionate)
نام های تجاری
Advir Diskus
اشکال دارویی
    25/50mg, 25/125mg, 25/250mg : اسپري دهاني
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مراجعه به تک نگار هاي سالمترول و فلوتيکازون .
نحوه مصرف
در درمان طولاني مدت آسم مزمن ، درمان نگهدارنده در افراد بالاي 12 سال ، يک پاف 2 بار در روز ( 30/100mg/d ) . اين دارو در درمان برنکواسپاسم حاد کاربردي ندارد.
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد در جاي خشک و به دور از آفتاب .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی