دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سالبوتامول/بکلومتازون ديپروپيونات (Salbutamol/Beclomethasone dipropionate)
اشکال دارویی
    - : اسپري دهاني
کاربرد دارو
برونکواسپاسم در بيماران مبتلا به بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي ، پيشگيري از برونکو اسپاسم ناشي از فعاليتهاي بدني .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
در برونکو اسپاسم در بيماران مبتلا به بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي : دوبار استنشاق هر 6-4 ساعت يکبار و در پيشگيري از برونکو اسپاسم ناشي از فعاليت هاي بدني : بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 12 سال : دوبار استنشاق 15 دقيقه قبل از فعاليت هاي بدني تجويز شود.
تركيبات
Salbutamol 100mcg and Beclomethasone Dipropionate 50mcg /dose
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی