چهارشنبه 2 خرداد 1397    |    Wednesday, May 23, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رتينوئيک اسيد (Retinoic acid)
اشکال دارویی
    - : قرص
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
متابوليت ويتامينA
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی