يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رتينوئيک اسيد (Retinoic acid)
اشکال دارویی
    - : قرص
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
متابوليت ويتامينA
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی