شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ريزدرونات سديم (Risedronate sodium)
نام های تجاری
Actonel , Atelvia , Benet , Risedronic acid
اشکال دارویی
    30mg, 75mg, 150mg, 35mg EC, 5mg : قرص
فرمول شیمیایی
C7H11NO7P2 = 283.112 g/mol
کاربرد دارو
مهارکننده بازجدب استخوان (bisphosphonate).
پیشگیری و درمان استئوپوروز بعد ار یائسگی
کاهش شکستگی مهره و هیپ
بیماری پاژه
استئوپوروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (در بیمارانی که میزان 7.5mg یا بیشتر از پردنیزون یا دیگر اکی والانت ها را در روز مصرف می کنند).
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
دارو از طریق مهار اوستئوکلاست ها سبب کاهش Turnover استخوانی و کاهش بازجذب استخوانی در سایت های رمدلینگ می شود.
دارو به میزان 24% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر اولیه دارو 1.5 ساعت و نیمه عمر نهایی آن 480 ساعت می باشد.
موارد منع مصرف
در مواردی که میزان کلیرانس کراتینین کمتر از 35 باشد، تجویز بیس فسفونات ها ممنوع است
تداخل مصرف با غذا
جذب گوارشی این داروها در همراهی با غذا کاهش می یابد. بنابراین بهترین زمان مصرف این دارو صبح پس از برخاستن از خواب می باشد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. به دلیل احتمال بروز استئوفاژیت دارویی، بیس فسفونات های خوراکی باید حداقل با یک لیوان آب مصرف شوند و بیمار به مدت 30 دقیقه نباید در حالت خوابیده قرار گیرد.
2. حداقل تا نیم ساعت بعد از مصرف دارو، از خوردن غذا خودداری شود.
3. همراه با تجویز بیس فسفونات ها تجویز کلسیم و ویتامین D جهت پیشگیری از هیپوکلسمی یا هیپرپاراتیروئیدی ثانویه توصیه می شود.
4. این دارو علاوه بر کاهش Turnover استخوان، اثر ضد درد نیز دارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی