جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ريواستيگمين (Rivastigmine)
نام های تجاری
Exelon
اشکال دارویی
    1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg : قرص
    1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کولين استراز
کاربرد دارو
درمان علامتي دمانس خفيف تا نسبتا شديد در بيماري آلزايمر
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
تجويز با احتياط صورت گيرد.
مكانيزم اثر دارو
يک مهار کننده برگشت پذير استيل کولين استراز از نوع کاربامات و مهار کننده با تيريل کولين استراز بوده و داراي جذب سريع گوارشي مي باشد. اوج غلظت پلاسمايي دارو در عرض يک ساعت پس از مصرف، عبور از سد خوني-مغزي، نيمه عمر پلاسمايي حدود يک ساعت و دفع عمده کليوي است.
موارد منع مصرف
پرهيز از تجوير در مبتلايان به اختلالات کبدي .
نحوه مصرف
دوز اوليه 1.5mg دو بار در روز با غذا ، افزايش دوز دارو به ميزان 1.5 mg ،2 بار در روز با فواصل 2 هفته اي در صورت لزوم تا حداکثر دوز 6mg دوبار درروز .
تداخل مصرف با ساير داروها
در مصرف همزمان با داروهاي کولين استراز، اثرات اين دارو کاهش مي يابد.
اثر درماني اين دارو در مصرف همزمان با بتانکول افزايش مي يابد.
عوارض جانبي
سرگيجه ، سردرد ، بي خوابي ، کنفوزيون ، افسردگي ، اضطراب ، ضعف ، توهم ، تومور .
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص مغز و اعصاب - متخصص روانپزشکي - متخصص داخلي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی