دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ريتوکسيماب (Rituximab)
نام های تجاری
Mabthera , Rituxan , Zytux
اشکال دارویی
    10mg/ml 10ML, 10mg/ml 50ML : آمپول
کاربرد دارو
درمان بيماران مبتلا به لنفوم غيرهوچکيني سلول B درجه پايين يا فوليکولر ، CD20 مثبت در مرحله عود يا مقاومت
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تا زمان اندازه گيري ميزان دارو در خون مادر شيردهي قطع گردد .
مكانيزم اثر دارو
ريتوکسيماب يک آنتي بادي مونوکلونال بر ضد آنتي ژن CD20 است که در سطح لنفوسيت هاي B بدخيم و طبيعي وجود دارد . آنتي بادي از نوع IgG1 کاپا است . تجويز اين دارو سبب کاهش سريع تعداد سلولهاي B در بافت و گردش خون مي شود. نيمه عر دارو 76 ساعت است.
موارد منع مصرف
در بيماران مبتلا به هيپرسنسيتيوتيه نوع I از واکنش آنافيلاکتيک به هر يک از اجزاي دارو .
نحوه مصرف
تجويز به صورت تزريق هفتگي IV به ميزان 375mg/m^2 براي 4 دوز در روزهاي 1و8و15و22 . تزريق اوليه بايد با سرعت 50mg/h آغاز شود . در صورت عدم بروز واکنش حساسيتي ، هر 30 دقيقه بايد 50mg/hr به سرعت تزريق افزود تا به سقف 400mg/h برسد. دوزهاي بعدي بايد با سرعت 100mg/h آغاز شود و هر 30دقيقه 100mg/h به سرعت آن افزوده شود تا به حداکثر400mg/h برسد.
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
مورد خاصي گزارش نشده است.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي مرگبار ، سندروم ليز تومور ، واکنش هاي جلدي - مخاطي شديد ، آريتمي ، ترومبوسيتوپني ، نوتروپني ، آنژيو ادم.
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص خون و انکولوژي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- دارو نبايد به صورت حجيم و يکجا تزريق شود .
2- دارو را مي توان تا غلظت نهايي 1-4mg/ml با نرمال سالين يا سرم D5w رقيق کرد .
3- پيش از تزريق براي کنترل حساسيت، آدرنالين و ديفن هيدرامين را در نظر بگيريد .
4- در صورت بروز آريتمي قلبي خطرناک دارو را قطع نماييد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی