سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ريتودرين (Ritodrine Hcl)
نام های تجاری
Yutopar , Pre-par
اشکال دارویی
    10mg S.tab : قرص
    10mg/ml 5ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بتاآدرنرژيک
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان زايمان زود رس در سن بارداري 20 هفته يا بالاتر
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
آگونيست گيرنده ß1 آدرنرژيک و با تحريک گيرنده هاي ß2 عضلات رحمي موجب کاهش شدت و دفعات انقباض رحمي مي گردد. از جفت عبور کرده ، PB اندک ، متابوليسم کبدي ، نيمه عمر در راه IV و افراد مونث غير باردار 6/2-7/1 ساعت است.
موارد منع مصرف
قبل از هفته 20 ام بارداري ، موارد خونريزي پيش از زايمان ، اکلامسپي ، مرگ جنين در رحم ، بيماري قلبي مادر، ديابت کنترل نشده، حساسيت مفرط به دارو.
نحوه مصرف
تزريقي : دوز اوليه 5mcg/min به فواصل هر 10 دقيقه هر بار افزودن 5mcg/min به دوز دارو تا ايجاد نتيجه مطلوب ، دوز موثر معمولاً در محدوده ي 150-350mcg/min و ادامه آن بعنوان درمان نگهدارنده تا حداقل 12 ساعت پس از توقف انقباضات رحمي .
شرايط نگهداري
زير36 درجه سانتيگراد و دور از حرارت
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد هيپرتانسيون سيستميک ناشي از آن با آتروپين ،
کاهش تاثير درماني اين دارو به همراه بتابلاکرها ،
تشديد عوارض قلبي، آريتمي و افت فشارخون در مصرف با داروهاي بيهوشي استنشاقي،
تشديد عوارض قلبي دارو با ديازوکسايد، سولفات منيزيوم و مپريدين ،
تحريک بيش از اندازه سمپاتيک در مصرف داروهاي محرک سمپاتيک .
عوارض جانبي
سردرد ، لرزش ، تاکي کاردي ، تهوع ، استفراغ ، هيپرگليسمي ، اريتم ، ادم ريوي ، لوکوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اندازه گيري مرتب انقباضات رحمي قبل و حين درمان .
2- احتمال ايجاد ادم ريوي قريب الوقوع در صورت تاکي کاردي مادر (بيش از 140 ضربه در دقيقه) يا سرعت تنفس بيش از 20 مرتبه در دقيقه .
3- استفاده از محلول تزريقي آماده شده ، حداکثر تا 48 ساعت پس از تهيه و عدم مصرف آن در صورت تغيير رنگ با ايجاد رسوب .
4- عدم قطع قرص هاي ضد بارداري حين درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی