پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ريسپريدون (Risperidone)
نام های تجاری
Risperdal
اشکال دارویی
    1mg, 2mg, 3mg, 4mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : هتروسيکليک
کاربرد دارو
درمان اختلالات سايکوتيک
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قطع شير دهي در صورت الزام به مصرف دارو
مكانيزم اثر دارو
آنتا گونيست مونو آمينرژيک با تمايل زياد به گيرنده 5H2 – سرتونيني و تا حد کمتر به گيرنده D2 دوپاميني ، اثر آنتي سايکوتيکي از طريق مهار اين رسپتورها .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو، مصرف در شيردهي
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1-2mg شب ها ، افزايش دوز به ميزان يک ميلي گرم هر 3-2 روز تا رسيدن به دوز 4-6 mg شب ها، تک دوز يا منقسم ، حداکثر اثر دارو در دوز 4-8mg در روز
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش کليرانس دارو در مصرف با کاربامازپين ، کاهش کليرانس توسط کلوزاپين و احتمال ايجاد مسموميت، آنتاگونيزه کردن اثرات لوودوپا و آگونيست هاي دوپامين .
عوارض جانبي
خواب آلودگي ، افزايش اثرات عوامل فشار خون ، علايم خارج هرمي ، سردرد ، بي خوابي ، بي قراري ، افسردگي ، رينيت ، يبوست، تهوع، سوء هاضمه .
حداكثر دوز روزانه
دوز مجاز روزانه حداکثر 6mg در بزرگسالان در افراد مسن و ناتوان با بيماري کبد و کليوي : 1.5mg دوبار در روز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت جايگزيني يک داروي ضد سايکوتيک ديگر با رسپريدون ، داروي اول بايد فوراً قطع شود.
2- در کودکان ، ايمني و کارايي مشخص نمي باشد .
3- تغيير حالت از نشسته به خوابيده يا از خوابيده به ايستاده ، به آهستگي صورت گيرد.
4- پرهيز از رانندگي و کار با ماشين آلات دقيق تا مشخص شدن آثار دارو .
5- مشورت با پزشک به محض تصميم به بارداري .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی