دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رينگرز (Ringers)
اشکال دارویی
    1000ml, 500ml, 500ml-bag, 1000ml-bag, 250ml : سرم
کاربرد دارو
محلول ايزوتونيک جهت جايگزيني آب و املاح به ويژه در موارد کاهش پتاسيم بين سلولي به طور همزمان و به منظور افزايش حجم داخل عروقي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
دفع کليوي و بطور عمده از راه ادرار
موارد منع مصرف
مبتلايان به زيادي سديم خون ناشي از آسيب کليوي و قلبي يا 6-5 پس از عمل جراحي يا ضربه شديد مغزي
نحوه مصرف
تعيين و سرعت ميزان انفوزيون در هر فرد متفاوت است ليکن معمولاً 1.5-3 ليتر (2-6% وزن بدن ) از راه وريدي در خلال 18 تا 24 ساعت انفوزيون مي شود.
شرايط نگهداري
با توجه به توصيه سازنده دارو
عوارض جانبي
افزايش بار مايعات ، هيپرناترمي ، هيپر کلسمي ، هيپرکالمي ، هيپرکلرمي
تركيبات
( Na147 mcg +Ca4.5 mcg+K4 mcg +Cl156 mcg ) / L
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انفوزيون وريدي از طريق وريدهاي سطحي ( عواقب ترومبوتيک در تجويز از عروق پا )
2- طي انفوزيون وريدي بيمار بي حرکت بماند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی