جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رينگر لاکتات (Ringer lactate)
اشکال دارویی
    1000ml, 500ml : سرم
کاربرد دارو
برقراري تعادل آب و الکتروليت بدن به ويژه قبل و بعد از جراحي و جبران هيپوولمي و تنظيم تعادل اسيد – باز
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
متابوليزاسيون به يون بي کربنات ، تنظيم تعادل اسيد – باز ، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
نارسايي کليوي ، اسيدوز لاکتيک
نحوه مصرف
ميزان و سرعت انفوزيون در هر فرد متفاوت است .
شرايط نگهداري
مطابق با توصيه سازنده دارو
عوارض جانبي
افزايش بار مايعات ، هيپر ناترمي ، هيپر کلسمي ، هيپر کالمي ، هيپر کلرمي .
تركيبات
(Na130mcg+Ca3mcg+K4mcg+Cl109 mcg+Lactate 28 mcg) / L
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی