يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ريفامپيسين ( ريفامپين ) (Rifampicin [Rifampin])
اشکال دارویی
    600mg : ويال
    150mg, 300mg : کپسول
    153mg/ml : قطره خوراکي
کاربرد دارو
درمان سل ، پروفيلاکسي از عفونت مننگوککي ، پروفيلاکسي در برابر عفونت هاي هموفيلوس آنفولانزا .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قطع دارو يا قطع شير دهي در زمان مصرف
مكانيزم اثر دارو
آنتي بيوتيک وسيع الطيف با اثرات باکتريسيدي ، مداخله در سنتراسيدهاي نوکلئيک ميکرو ارگانيسم ها با مهار RNA پلي مراز وابسته به DNA جذب گوارشي آسان ، کاهش جذب به همراه غذا ، نيمه عمر دارو 2-5 ساعت ، متابوليسم کبدي و دفع دارو صفراوي مي باشد.
موارد منع مصرف
بيماري انسداد صفراوي ، حساسيت مفرط
نحوه مصرف
روش تهيه محلول تزريقي : 600mg ريفامپين +10cc آب استريل ، محلول به دست آمده حاوي 60mg/ml ريفامپين . قابل نگهداري در درجه حرارت اتاق تا 24 ساعت .
جهت اينفوزيون وريدي: ميزان لازم از ريفامپين را از اين محلول کشيده و با 500cc دکستروز 5% مخلوط کنيد، انفوزيون طي 3 ساعت يا با 100cc محلول مخلوط نموده و انفوزيون طي 0.5 ساعت.
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته زير 25 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش غلظت خوني ريفامپين در مصرف ترکيبات آمينوساليسيليکي حاوي بنتونيت.
همچنين با وراپاميل، متادون، ضد انعقادهاي خوراکي، داروهاي خوراکي ضد قند خون، کورتيکواستروئيدها، مشتقات ديجيتاليس، کينيدين، داپسون ، سيکلوسپورين ،کلرامفنيکل ، استروژن ها ، قرص هاي ضد بارداري خوراکي ، باربيتورات ها، ديازپام ، کلوفيبرات ، ديسوپيراميد، کلشي لتين، تئوفيلين ، بتا بلاکرها، مخدرها و مسکن ها تداخل مصرف دارد.
عوارض جانبي
اثر بر دستگاه گوارشي و ايجاد سوزش معده ، درد ناحيه اي اپي گاستر ، تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي، دل درد، نفخ شکم و اسهال .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قرمز– پرتقالي شدن ادرار ، عرق ، اشک ، بزاق ، مدفوع توسط ريفامپين و متابوليت هاي آن .
2- تغيير رنگ لنز بيمار در بيماراني که لنز دارند .
3- شمارش کامل گلبول هاي خوني ، ALT ، AST و غلظت بيلي روبين قبل از درمان و انجام آن به صورت دوره اي و حين درمان .
4- انجام آزمايشهاي کبدي هر 4-2 هفته يکبار در بيماران باسابقه ناراحتي کبد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی