دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رزرپين (Reserpine)
نام های تجاری
Serpasil,samdril,zepine , serpalan
اشکال دارویی
    0.1mg : قرص
کاربرد دارو
هيپرتانسيون اوليه خفيف تا متوسط ، اسيکزوفرني مزمن
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
هنگام تجويز يا قطع مصرف دارو، عوارض احتمالي در شيردهي بررسي شود.
مكانيزم اثر دارو
تخليه منابع مرکزي و محيطي نوراپي نفرين ، اپي نفرين ، دوپامين و سروتونين در پايانه هاي عصبي ، اثر بر غشاي وزيکول و جلوگيري از انتقال وابسته به ATP- mg^(+2)، سرکوب عملکرد سمپاتيکي اعصاب PB .
داراي جذب گوارشي96% و فراهمي زيستي 50% . دفع کليوي و مدفوعي ، عبور از BBB و جفت و ترشح در شير .
موارد منع مصرف
حساسيت ، افسردگي، پارکينسون ، کوليت اولسراتيو يا زخم پپتيک فعال ، ECT و فئوکروموسيتوم.
نحوه مصرف
بزرگسالان : در صورت عدم دريافت داروي فشار خون ديگر در فرد جثه متوسط ،تجويز دوز اوليه 0.5mg در روز به مدت 2-1 هفته اول و سپس کاهش دوز دارو به حداقل ممکن و موثر . درمان نگهدارنده بطور معمول در محدوده 0.1mg يکروز در ميان يا به صورت تک دوز تا حداکثر 0.25mg مي باشد.
کودکان: 5-20 mcg/kg در روز ، منقسم در 2 دوز و يا بصورت تک دوز تا حداکثر 0.25mg .
شرايط نگهداري
دور از نور ، حرارت و رطوبت
تداخل مصرف با ساير داروها
امتحان ايجاد آريتمي در مصرف همزمان با ديگوکسين يا کينيدين .
همچنين با داروهاي مضعف CNS ، MAOI، ضد افسرگي هاي سه حلقه اي ، محرک هاي مستقيم سمپاتيک (ايزوپروترنول، اپي نفرين، فنيل افرين ) ، محرک هاي غيرمستقيم سمپاتيک ( آمفتامين، افدرين ، تيرامين ) ، تيازيدها و ساير داروهاي کاهنده فشار خون تداخل مصرف دارد.
عوارض جانبي
احتقان بيني ، سردرد ، افسردگي ، خواب آلودگي ، سرگيجه ، لتارژي ، اسهال ، آرتيمي ، برادي کاردي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل فشار خون و نبض بيمار قبل و حين درمان به طور مرتب انجام شود.
2- احتمال دهيدراسيون به دليل مشکلات گوارشي وجود دارد.
3- مصرف دارو همراه با غذا باشد.
4- در صورت بروز علايم افسردگي ، مصرف دارو قطع شود.
5- از قطع ناگهاني دارو پرهيز شود.
6- از انجام رانندگي و فعاليت هاي خطرناک به دليل کاهش هوشياري پرهيز شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی