چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رانيتيدين (Ranitidin Hcl)
نام های تجاری
Zantac,Novo-Ranidine
اشکال دارویی
    150mg : کپسول
    150mg, 300mg : قرص
    50mg/2ml : آمپول
    150mg, 300mg : قرص جوشان
    75mg/5ml 300ML, 75mg/5ml 240ML, 75mg/5ml 150ML : شربت
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بلوکرH2
کاربرد دارو
زخم هاي خوش خيم معده يا دوازدهه ، همراه با ترکيبات NSAID ، ريفلاکس معده به مري
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
جذب گوارشي آن در فرم خوراکي آسان ، حداکثر غلظت پلاسمايي 3-2 ساعت پس از تجويز ، فراهمي زيستي به دنبال مصرف خوراکي 50% و به دنبال تزريق IM 90-100% PB, کم ، نيمه عمر 3-2 ساعت ، دفع عمدتاً کليوي و مقداري مدفوعي ، ترشح در شير ، عبور از جفت ، داراي عوارض بر CNS، عدم عبور از BBB و قدرت مهاري بر ترشح اسيد بيشتر از سايمتيدين است.
موارد منع مصرف
بيماران مبتلا به آريتمي و بيماريهاي مهم قلبي ، بدخيمي معده يا شک به آن ، افراد داراي ضايعات ارگانيک مغزي، اختلالات متوسط تا شديد عملکرد کليه.
نحوه مصرف
دوز معمول خوراکي 300mg/d ( يکبار موقع خواب يا 150mg هر 12 ساعت ) دوز معمولي تزريقي 50mg تکرار آن هر 8-6 ساعت در صورت نياز .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
تاثير چنداني بر متابوليسم ساير داروها نداشته ولي با آنتي اسيدها تداخل مصرف دارد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- نصف کردن دوز دارو در نارسايي کليه .
2- مصرف آنتي اسيد ها 2 ساعت قبل يا بعد از مصرف دارو .
3- رقيق کردن فرم وريدي : 50mg رانيتيدين در 20cc نرمال سالين و تزريق طي 5 دقيقه .
4- در بيماران دياليزي شروع دوز روزانه پس از خاتمه هر دياليز.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی