يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايمونه گلوبولين انساني ضد هاري (Rabies IG [RIG])
نام های تجاری
Hyperab,Imogam,Bay Rab
اشکال دارویی
    150IV/ml : آمپول
کاربرد دارو
پروفيلاکسي هاري پس از تماس با اين بيماري
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
جمع آوري RIG از پلاسماي افراد هيپرايميونيزه شده با واکسن هاري ، تزريق RIG موجب فراهم شدن آنتي بادي ضدهاري به طور غير فعال و براي مدت کوتاه مي شود .
موارد منع مصرف
پرهيز از تجويز دوزهاي مکرر به همراه واکسن هاري
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : در صورت واکسيناسيون قبلي نياز به تزريق RIG نيست ولي اگر واکسيناسيون شده باشد تزريق RIG هر چه سريع تر و تا حداکثر 8 روز پس از تماس با بيماري هاري به ميزان 20IU/kg (0.133ml/kg )
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد محافظت از انجماد
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال کاهش تاثير واکسن هاي ويروس زنده ( سه گانه يا واکسن هاري )
عوارض جانبي
درد يا سفتي عضله در محل تزريق ، آنژيو ادم ، سندروم نفروتيک ، شوک ، آنافيلاکتيک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آماده بودن دارو و تجهيزات جهت درمان واکنش هاي حساسيتي .
2- تزريق فقط عضلاني .
3- شستشوي سريع و کامل تمامي نواحي گاز گرفتگي و خراشيدگي با آب و صابون ، موثرترين روش در پيشگيري ازهاري مي باشد.
4- تزريق IG در عضله اي دور از محل تزريق .
5- مراجعه به پزشک در صورت بروز واکنش هاي حساسيتي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی