دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کينين (Quinine)
نام های تجاری
Quiphile , Novoquinine
اشکال دارویی
    200mg (As Sulfate) : کپسول
    100mg (As Hcl), 250mg (As Hcl), 200mg (As Sulfate) : قرص
    250mg/ml : آمپول
کاربرد دارو
درمان مالارياي پلاسموديوم فالسيپاروم مقاوم به کلروکين
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مداخله در سنتز اسيدهاي نوکلئيک يا عملکرد ليزوزوم هاي انگل مالاريا ، داراي خواص خفيف ضد دردي و ضد تبي ، جذب سريع و کامل گوارشي ، اوج غلظت پلاسمايي 3-1 ساعت پس از تجويز خوراکي ،PB در افراد سالم 70% و در مبتلايان به مالاريا 90% ، توزيع گسترده در بدن، متابوليسم کبدي، دفع کليوي، نيمه عمر 11 ساعت. عبور از سد جفتي و توزيع در شير.
موارد منع مصرف
وزوز گوش ، نوريت اپتيک ، مياستني گراويس ، کمبود G6PD ، بارداري ،حساسيت مفرط.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 600-650mg سه بار در روز به مدت حداقل سه روز به همراه 250mg تتراسايلکين ، هر 6 ساعت به مدت 7 روز يا 100mg داکسي سيکلين هر 12 ساعت ، 7 روز يا 900mg کليندامايسين سه بار در روز به مدت سه روز .
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد عوارض قلبي و اختلالات ECG و ايست قلبي و تشنج در مصرف همزمان با مفلوکين .
افزايش غلظت پلاسمايي ديگوکسين در مصرف همزمان.
تاخير يا کاهش جذب روده اي کينين در مصرف آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم.
کاهش کليرانس کينين توسط سايمتيدين.
تداخل با وارفارين بدليل کاهش فاکتورهاي انعقادي وابسته به ويتامينk.
تداخل عمل با هپارين.
تقويت اثر بلوک کنندگي عصبي-عضلاني داروهايي نظير پانکرونيوم ، سوکسينيل کولين، توبوکورارين.
افزايش غلظت پلاسمايي کينين با مصرف داروهاي قليايي کننده.
عوارض جانبي
تهوع ، اسهال ، استفراغ ، واکنش هاي حساسيتي شامل (برافروختگي ، خارش ، کهير ، راش ، تب ، ورم صورت ، اختلالات بينايي).
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- منع مصرف دارو در صورت وجود سابقه عوارض هماتولوژيک
2- مصرف با احتياط در مبتلايان به فيبريلاسيون دهليزي
3- مصرف دارو با غذا يا بعد از آن
4- پرهيز از مصرف همزمان آنتي اسيد هاي حاوي آلومينيوم
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی