دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کينيدين سولفات (Quinidine sulfate)
نام های تجاری
Cin-Quin,Cardiuquin,APO-Quinidine,NovoQuinidin,Quinalan,Quinora
اشکال دارویی
    200mg : کپسول
    200mg : قرص
کاربرد دارو
آريتمي هاي بطني و فوق بطني ، مالارياي فالسيپاروم
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
جزو کلاسي IA داروهاي آنتي آريتميک ، آثار قلبي مشابه پروکائين آميد ، جذب کامل گوارشي ، شروع اثر 3-1 ساعت پس از مصرف ، زمان رسيدن به حداکثر اثر 1-5/0 ساعت بعد – طول مدت اثر 8-6 ساعت ، توزيع گسترده در بافت هاي بدن به استثناي مغز، عبور از جفت، انتشار در شير مادر، متابوليسم کبدي، نيمه عمر 6-8 ساعت.95% دفع کليوي و بقيه مدفوعي.
موارد منع مصرف
حساسيت به ايديوسنکرازي با دارو ، علايم ترومبو سيتوپني ، کهير ، تب ،مسموميت با ديگوکسين، اختلالات ريتمي.
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز بارگيري 600-1000mg در 24 ساعت ، در انقباضات زودرس دهليزي و بطني ، 200-300mg سه يا چهار بار در روز.
کودکان : 20-50mg/kg در 24 ساعت منفقسم در 6-4 روز .
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد در ظرف دربسته و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش غلظتي سرمي کنيدين با داروهاي : استازولاميد ، آنتي اسيدها ، بي کربنات سديم ،مدرهاي تيازيدي، آميودارون، سايمتيدين، وراپاميل،
کاهش تاثير کينيدين با داروهاي : باربيتورات ها، فني توئين، ريفامپين، نيفديپين، داروهاي کولينرژيک، سوکرالفيت، ديسوپيراميد.
افزايش اثرات و عوارض داروهاي: آنتي کولينرژيک ها، ضد انعقادها، بتا بلاکرها، گليکوزيدهاي قلبي، ديسوپيراميد، مسددهاي عصبي-عضلاني غير دپولاريزان، پروکائين آميد، پروپافنون، سوکسينيل کولين و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي.
عوارض جانبي
سرگيجه ، سردرد ، وز وز گوش ، اسهال ، تهوع ، استفراغ ، PVC ، تاکي کاردي بطن ها .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت آريتمي بيمار قبل و حين درمان .
2- کنترل سطح سرمي کنيدين .
3- اندازه گيري سرعت ضربان قلب و فشار خون بيمار بيش از هر بار تجويز دارو .
4- کنترل وضعيت عملکردي کبدي طي 8-4 هفته نخست .
5- انجام تست با يک نوبت قرص 200mg دارو جهت بررسي وجود حساسيت يا ايديوسنکرازي.
6- مصرف همراه با غذا.
7- پرهيز از خرد کردن يا جويدن اشکال آهسته رهش.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی