دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کينيدين بي سولفات (Quinidine bisulfate)
نام های تجاری
Quinidex Extentabs
اشکال دارویی
    250mg SR : قرص
کاربرد دارو
آريتمي هاي بطني و فوق بطني
مالارياي فالسيپاروم
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تجويز با احتياط و تنها در صورت لزوم
مكانيزم اثر دارو
جذب کامل گوارشي، شروع اثر 1-3 ساعت پس از مصرف، زمان رسيدن به حداکثر اثر 0.5-1 ساعتبعد،طول مدت اثر 6-8 ساعت، توزيع گسترده در بافت هاي بدن به استثناء مغز، عبور از جفت، انتشار در شير مادر، متابوليسم کبدي، نيمه عمر 6-8 ساعت.95% دفع کليوي و بقيه مدفوعي .
موارد منع مصرف
حساسيت يا ايديوسنکرازي با دارو، علائم ترومبوسيتوپني،کهير،تب، مياستني گراويس، مسموميت با ديگوکسين، بلوک کامل قلبي،اختلالات ريتمي.
نحوه مصرف
کودکان:20-50mg در 24 ساعت منقسم در 4-6 روز .
بزرگسالان: دوز بارگيري 600-1000mg در 24 ساعت. دوز نگهدارنده 200-600mg هر 6 ساعت.
شرايط نگهداري
در دماي 20-25درجه سانتيگراد،در ظرف دربسته و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش غلظت سرمي کينيدين با داروهاي: استازولاميد، آنتي اسيدها، بي کربنات سديم، مدرهاي تيازيدي، آميودارون، سايمتيدين و وراپاميل.
کاهش تاثير کينيدين با داروهاي: باربيتورات ها، فني توئين، ريفامپين، نيفديپين، داروهاي کولينرژيک، سوکرالفيت، ديسوپراميد.
افزايش اثرات و عوارض مصرف همزمان با داروهاي: آنتي کولينرژيک ها، ضد انعقادها، بتا بلاکرها، گليکوزيدهاي قلبي، مسددهاي عصبي-عضلاني غير دپولاريزان، پروکائين آميد، پروپافنون، سوکسينيل کولين، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل وضعيت آريتمي بيمار قبل و حين درمان.
2. کنترل سطح سرمي کينيدين.
3. اندازه گيري ضربان قلب و فشار خون بيمار پبش از هربار تجويز دارو.
4. کنترل وضعيت عملکرد کبدي طي 4-8 هفته نخست.
5. انجام تست با يک نوبت قرص 200ئل دارو جهت بررسي وجود حساسيت يا ايديوسنکرازي.
6. مصرف همراه با غذا.
7. پرهيز از خرد کردن يا جويدن اشکال آهسته رهش.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی