دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پوزاکونازول (Posaconazole)
نام های تجاری
Noxafil
اشکال دارویی
    100mg : قرص
    18mg/ml : آمپول
    40mg/ml : سوسپانسيون
فرمول شیمیایی
C37H42F2N8O4 = 700.778 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آزول ها
کاربرد دارو
پيشگيري از عفونت هاي تهاجمي آسپرژيلوس و کانديدا در بيماران بالاي 13 سال
مصرف در حاملگی
C
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو، سابقه ريتم نامنظم قلبي
نحوه مصرف
توصيه شده است که اين دارو بصورت محلول در سرم دکستروز 5 درصد يا سديم کلرايد 0.9 درصد بصورت آهسته وريدي ظرف مدت 90 دقيقه تزريق شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
اين دارو بطور همزمان با ساير آزول ها قابل تجويز نيست و همچنين بايستي از مصرف همزمان اين دارو با سيروليموس ، پيموزايد ، کينيدين ، آتورواستاتين ، لووستاتين ، سيمواستاتين و آلکالوئيدهاي ارگوت اجتناب شود.
همچنين اين دارو براي کساني که تحت درمان با داروهاي سيکلوسپورين و تاکروليموس مي باشند، نياز به تنظيم دوز و نظارت مکرر از سطح آنها در خون دارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی