دوشنبه 6 خرداد 1398    |    Monday, May 27, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پلي وينيل پيروليدون (Polyvinylpyrrolidone)