سه شنبه 1 اسفند 1396    |    Monday, February 19, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پلي وينيل پيروليدون (Polyvinylpyrrolidone)