سه شنبه 4 مهر 1396    |    Tuesday, September 26, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيپرازين فسفات (Piperazine phosphate)