چهارشنبه 26 مهر 1396    |    Tuesday, October 17, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پارافين جامد (وازلين) (Paraffin soft (Vaselin))