جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پريمتامين (Pyrimethamine)
نام های تجاری
Daraprim , Malocid
اشکال دارویی
    25mg : قرص
کاربرد دارو
مالاريا – پروفيلاکسي و درمان حمله حاد مالاريا .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
پرهيز از شير دادن به نوزادان در زمان مصرف دارو .
مكانيزم اثر دارو
مهار آنزيم دي هيدروفولات ردوکتاز و در نتيجه بلوک غير مستقيم سنتز اسيد نوکلئيک در انگل مالاريا ، جذب کامل گوارشي ، اوج غلظت پلاسمايي 6-2 ساعت بعد ، متابوليسم کبدي. نيمه عمر 4 روز، دفع کليوي، عبور از سطح جفتي، توزيع در شير.
موارد منع مصرف
مالارياي مقاوم به کلر و گوانير ، آنمي مگالوبلاستيک ناشي از کمبود فولات .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 25mg هفته اي يکبار کودکان : بچه هاي بزرگتر از 10 سال مشابه بزرگسالان 10-4 سال : 12.5mg هفته اي يکبار و شير فراوان و بچه هاي 4-2 سال 6.25mg هفته اي يکبار .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان پريمتامين و سولفوناميد ها داراي اثرات سينرژيستيک است . مصرف همزمان PABA توصيه نمي شود، بروز عوارض سمي بر کبد در مصرف همزمان لورازپام، تشديد عوارض دارو در مصرف همزمان داروهاي سرکوب کننده مغز استخوان.
عوارض جانبي
آنمي مگالوبلاستيک ، کاهش WBC ها ، کاهش پلاکت ها ، اگرانولوسيتوز يا پان سيتوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف با احتياط در افراد مبتلا به سندرم سوء جذب ، الکلي ها و در صورت مصرف داروهاي ضد تشنج .
2- شمارش کامل سلول هاي خوني هفته اي 2 بار در مبتلايان به توکسوپلاسموزيس .
3- مصرف دارو همراه با غذا.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی