دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پريدوستيگمين برومايد (Pyridostigmine bromide)
نام های تجاری
Regonol , mestinon
اشکال دارویی
    10mg, 60mg, 60mg C.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کولين استراز
کاربرد دارو
مياستني گراويس ، پادزهر مهارکننده سيناپس عصب – عضله .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توصيه نشده است .
مكانيزم اثر دارو
جذب گوارشي اندک ، هيدروليز به وسيله استراز ، متابوليسم کبدي ، دفع کليوي ، عبور از جفت ، توزيع اندک در شير و نفوذ در CNS به مقدار کمي .
نحوه مصرف
مياستني گراويس: بزرگسالان : 60mg در شبانه روز (1500-60 ميلي گرم ) برحسب پاسخ بيمار کودکان : 7mg /kg در شبانه روز در 6-5 دوز منقسم .
در مورد مهار کننده هاي سيناپس عصب- عضله: نياز به شکل تزريقي که در ايران موجود نيست.
شرايط نگهداري
30-15درجه سانتيگراد دور از نور و يخ زدگي .
عوارض جانبي
ميزان بروز برخي عوارض مانند برادي کاردي ، ترشح بيش از حد بزاق – علايم تحريک گوارشي به دنبال مصرف اين دارو کمتر از نئو ستيگمين.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز دارو به همراه غذا يا مايعات.
2- تجويز آتروپين براي حذف عوارض گوارشي يا ساير عوارض جانبي موسکاريني دارو .
3- مراقبت از نوزادان مادران تحت درمان با پيريدوستيگمين از نظر اشکال در تنفس بلع يا مکيدن .
4- پرسش از بيمار در مورد سابقه حساسيت به داروهاي ضد مياستني يا نسبت به برومايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی