دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيرانتل (Pyrantel)
نام های تجاری
Nemex II , Pyratats , Drontal
اشکال دارویی
    125mg : قرص
    250mg/5ml : سوسپانسيون
کاربرد دارو
عفونت هاي کرمي .
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
دارويي موثر بر عليه نماتورهاي روده اي شامل کرم هاي گرد ( آسکاريس لومبريکوئيدها ) ، کرم نازک ( انتروبيوس ورميکولاريس ) و .... اثر از طريق پاراليز کردن کرم هاي فوق ، مقدار اندکي جذب ، 7% دفع کليوي و نيمي از مدفوع .
موارد منع مصرف
تجويز با احتياط در مبتلايان به بيماري هاي کبدي .
نحوه مصرف
تجويز 10mg تک دوز خوراکي در عفونت هاي تک کرمي يا مخلوط ،
تجويز 5mg/kg در درمان آسکاريازيس به تنهايي.
تجويز دوز 10mg/kg روزانه به مدت 3 روز يا 20mg /kg روزانه به مدت 2 روز در نکاتوريازيس.
شرايط نگهداري
دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
آنتاگونيزه شدن اثرات ضد کرمي پيرانتل و پيپرازين در مصرف توام .
عوارض جانبي
عوارض گوارشي مثل تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي ، درد شکم ، اسهال.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی