سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروتيوناميد (Prothionamide)
نام های تجاری
Prothicid , Ectebin , Peteha
اشکال دارویی
    125mg, 250mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آميد
کاربرد دارو
درمان خط دوم سل مقلوم به درمان .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
از طريق لوله گوارشي جذب شده و اوج غلظت پلاسمايي دارو حدود 2 ساعت پس از مصرف خوراکي حاصل مي شود به صورت گسترده در تمام بافت ها و مايعات بدن شامل CSF توزيع مي شود به سولفوکسايد (که فعال است) و ساير متابوليت هاي غير فعال خود متابوليزه شده . طول اثر دارو 6-12 ساعت است.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 0.5-1gr روزانه در 3-2 دوز جداگانه به همراه ساير داروهاي ضد سل ، بهتر است دارو پس از غذا مصرف شود .
کودکان : 15-20mg/kg روزانه هر 12 ساعت حداکثر 1gr در روز .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق دور از نور و حرارت .
تداخل مصرف با ساير داروها
پروتيوناميد سبب تغيير عملکرد داروهاي ضد ديابت خوراکي شده و سطح قند خون را متغير مي کند .
عوارض جانبي
بي اشتهايي – تهوع – استفراغ – سوزش ادرار – مفاصل – ميالرژي – افزايش اسيد اوريک خون – نقرس .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عملکرد کبدي سطح سرمي اسيد اوريک بايد به طور مرتب پايش شود.
2- اين دارو بايد همراه ساير داروهاي ضد سل مصرف شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی