پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروتامين سولفات (Protamine sulfate)
نام های تجاری
Prosulf
اشکال دارویی
    1000UAH/ml 10ML, 1000UAH/ml 5ML : ويال
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
جلوگيري از فعاليت ضد انعقادي با ممانعت از تشکيل کمپلکس هپارين – آنتي ترومبين III ، داراي اثرات آنتي ترومبو پلاستين – شروع اثر 30 ثانيه تا 1 دقيقه ، طول مدت اثر 2 ساعت برحسب درجه حرارت بدن .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو – عدم تحمل دارو – موراد خونريزي به علتي غير از Overdose هپارين – نوزادان .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : خنثي شدن 115 واحد (فرآورده روده اي ) يا 90 واحد (فرآورده کبدي ) يا هر ميلي گرم پروتامين ، بيشترين مصرف حين جراحي باي پس کرونر ، تزريق وريدي آهسته و با ميزان کمتر از 50mg با گذشت هر 1 ساعت .
عوارض جانبي
هيپوتانسيون ( در تجويز وريدي و سريع )، برادي کاردي ، تنگي تنفس ، تهوع ، استفراغ ، بي حالي ، افت شديد فشار خون ، خونريزي شديد ، آنافيلاکسي ، آنژيو ادم ، ادم حاد ريوي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- هر 50mg دارو با 5 ميلي ليتر آب استريل مخلوط شود و تجويز وريدي اين محلول در عرض 3-1 دقيقه.
2- کنترل فشار خون و نبض بيمار هر 30-15 دقيقه .
3- چک سيستم انعقادي 15-5 دقيقه پس از تجويز پروتامين و سپس 8-2 ساعت بعد در صورت نياز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی