سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) (Prostaglandin E1 (Alprostadil ))
نام های تجاری
Prostin VR , Prostin VR Pediatric , Viridal , Prostavasin
اشکال دارویی
    20mcg : ويال
    0.5mg/ml : آمپول
    20mcg : محلول تزريقي
کاربرد دارو
باز نگهداشتن موقتي مجراي شرياني تا زمان انجام جراحي ترميمي در نوزادان مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي و نوزاداني که حيات آنها به بازماندن اين مجرا وابسته است .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مورد مصرف ندارد .
مكانيزم اثر دارو
وازوديلاتاسيون از طريق اثر مستقيم بر عضلات صاف عروق و مجراي شرياني ، شل کننده عضلات صاف کورپوس کاورنوزوم ، مهار تجمع پلاکتي ، مهار فعاليت فاکتور X . شروع اثر 300-150 دقيقه بعد، متابوليسم ريوي، PB:99-80%، نيمه عمر 10-5 دقيقه، دفع کليوي، حداکثر اثر در کوارکتاسيون ائورت 3 ساعت پس از تزريق و در بيماريهاي سيانوتيک مادرزادي قلب 30 دقيقه پس از تزريق.
موارد منع مصرف
در نوزادان تازه به دنيا آمده با احتمال ايجاد خونريزي .
نحوه مصرف
دوز اوليه : 0.0500/1mcg/kg/min انفوزيون وريدي و افزايش دوز تا 0.2mcg/kg/min در صورت لزوم ادامه درمان با دوز 0.0100/4mcg/kg/min .
شرايط نگهداري
درجاي خنک و دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر خونريزي در محل تزريق اينتر کاورنوزال در مصرف همزمان ضد انعقاد ،کاهش سطح سرمي سيکلوسپورين.
عوارض جانبي
آپنه – گرگرفتگي – تب – سپسيس – ايست قلبي – DIC.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت قلبي – ريوي نوزاد پيش از شروع درمان .
2- براي ارزيابي تاثير دارو کنترل اکسيژن خون در نوزادان با محدوديت خون رساني ريوي و کنترل فشار و PH خون در نوزادان با محدوديت خونرساني .
3- دارو را پيش از تزريق رقيق کنيد .
4- کاهش سرعت انفوزيون در صورت بروز تب يا افت فشار خون .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی