پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروپانتلين برمايد (Propantheline bromide)
نام های تجاری
Ercoryl , Propanthel
اشکال دارویی
    15mg C.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آنتي موسکارينيک
کاربرد دارو
آنتي کولينرژيک در درمان اسپاسم هاي گوارشي و IBS و درمان کمکي زخم پپتيک .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
جذب گوارشي اندک متابوليسم در روده کوچک ، دفع کليوي ، طول مدت اثر 6 ساعت .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز معمول معادل 15mg سه بار نيم ساعت قبل از هر وعده غذا و 15mg نيز شب هنگام خواب ، اصلاح دوز بر حسب نياز و تحمل فرد ،
سالمندان:7/5 mg سه بار در روز،
کودکان: مصرف فقط به عنوان انتي اسپاسموديک با دوز 1/5-3 mg/kg/24h منقسم در چند دوز هر 8-4 ساعت.
حداكثر دوز روزانه
120mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی