يکشنبه 17 آذر 1398    |    Sunday, December 8, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروپاميدين ايزتيونات (Propamidine isethionate)
نام های تجاری
Brolene , Golden Eye
اشکال دارویی
    0.1 % : قطره چشمي
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
آنتي سپتيک دي آميدي آروماتيک ، فعال در مقابل باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي ( به ميزان کمتر ) و ارگانسيم هاي اسپور شکل – داراي خواص ضد قارچي و موثر بر عليه آگانتوموبا .
نحوه مصرف
ميزان مورد نياز براي درمان نامشخص معمولا مصرف پروپامدين ايزوتيونات به همراه نئومايسين يا ترکيبي از کرايسيدين و نئومايسين به علاوه گلوکونات کلرهگزيدين يا پلي هگزائيد است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی